HR-CONSULTANCY IN

KORT- EN LAAGGESCHOOLDE JOBS

 

Meer weten?

HR-CONSULTANCY IN

KORT- EN LAAGGESCHOOLDE JOBS

SAMEN GAAN VOOR WIN-WIN

 

Meer weten?

 

HERKENBAAR ?

 

Ik heb als eenmanszaak te veel werk.
Hoe begin ik met het zoeken naar iemand?

Ik vind geen personeel voor mijn vacature als afwasser.

In mijn bedrijf werken mensen aan de band.
Hoe kan ik mijn personeelsbeleid future proof maken zodat mijn bedrijf niet in de problemen komt door de krapte op de arbeidsmarkt?

We hadden een erkenning als invoegbedrijf. Soms lopen we vast op vragen rond werkvloeroptimalisatie of hoe een personeelsprobleem aan te pakken. Kunnen we hiervoor bij Leve De Economie terecht? 

 

Welkom bij LDE, adviesverlening en begeleiding rond jobs zonder diploma.

Een diploma is geen topprioriteit bij het zoeken naar je eerste werknemer?
Heb je werknemers die een job uitvoeren als operator, poetshulp, tuinarbeider, kassierster, … ?
En kan jij als zelfstandige wel wat advies en hulp gebruiken rond het betaalbaar houden van je personeel?
Of het beter aanpakken van je problemen die er zijn door personeelsgebrek of ziekteverzuim?

Dan kan ik je verder helpen via een aanbod van:

 • Het vinden en selecteren van sollicitanten voor je jobaanbod zonder diploma
 • Het opsporen van de redenen waarom je een probleem hebt en je begeleiden in het oplossen ervan.
 • Het vinden van premies waar je recht op hebt omdat je iemand aan het werk stelt.
 • Het geven van een workshop of vorming op maat rond personeelsbeleid 

Lees gerust verder of bel me voor meer duidelijkheid. 

Winstgevende groeten, 
Valerie Baert 
Sociaal ondernemer
Beleidsmedewerker, jobcoach en leidinggevende uit de sociale economie 

 

WERVING EN SELECTIE

SCREENING OP PREMIES

AUDIT EN BEGELEIDING

VORMING OP MAAT

Werving en selectie

Ben je op zoek naar een werknemer?
Vraag je geen diploma middelbaar onderwijs?
Dan help ik je verder met een basis, standaard of uitgebreide dienstverlening.

Basisdienstverlening:

We gaan in gesprek rond de volgende vragen:
Wat houdt de job in?
Wat vind jij belangrijk als werkgever?
Wat kan je aanbieden?

Na dit gesprek met observatie krijg je
♣ een vacaturetekst;
♣ een geplaatste vacature op VDAB;
♣ een strategisch plan om je vacature bekend te maken én contactgegevens van organisaties die goede sollicitanten kunnen bezorgen.

Dat alles voor een basisinstapprijs van € 450 exclusief BTW

Bij de standaarddienstverlening word ik 

♠  je contactpersoon op je VDAB vacature;
♠ degene die actief promo maakt om sollicitanten aan te trekken;
♠ degene die C.V.’s, motivatiebrieven en bijkomende info opvraagt en verwerkt;
♠ je verslaggever die een mooi dossier neerlegt per sollicitant.

En bij de meest uitgebreide dienstverlening krijg je extra:

♦  het organiseren van de eerste selectieronde;
♦ het onderzoeken naar loonkostdalende premies;
♦ een zeer uitgebreid verslag met mondelinge toelichting per sollicitant;
♦ het aanvragen en opstarten van de premies en stages na aanwerving.

Deze dienstverleningen lopen via een offerte op maat.

Audit en begeleiding

Audit

Herken je signalen zoals :

∴ We krijgen onze vacature niet ingevuld.
∴ We hebben een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop.
∴ Het draait hier soms vierkant in de productie.

Dan is het tijd om je problemen grondig aan te pakken via een HR audit.

∴ Een audit start met een gesprek over de ervaren problemen.
∴ Observaties, gesprekken en onderzoek leiden tot analyses.
∴  Analyses worden gekoppeld aan concrete oplossingen van beleid tot op de werkvloer.

Begeleiding 

Herken je uitdagingen zoals :

∴ We hebben meer ondersteuning nodig bij het invoeren van de aanbevelingen uit de audit.
∴ We missen een sparringpartner met praktijkervaring.
∴ Ik heb een beperkt budget en wil iemand die me één op één helpt bij problemen in mijn zaak met personeel of werkplanning.

Dan is het tijd om je vragen op een flexibele manier aan te pakken via begeleiding en expertisegesprekken op maat.

∴ Een begeleiding start met een kennismakingsgesprek.
∴ Is er een klik, dan koop je 5 uur dienstverlening in.
∴ Betaald via overschrijving?
∴ Dan kan je me bellen, skypen of face to  face afspreken om je problemen te bekijken of mensen te coachen.

 

Premies en stages

Betaal je soms te veel voor je personeel? 

 • Vroeg je alle premies aan waar je recht op hebt?
 • Onderzocht je alle opties  om stages en opleidingen mogelijk te maken?

Heb je twijfels?

 1. Mail of bel me voor een screening op tewerkstellingsmaatregelen.
 2. Geen gemiste premies = geen betaling.
 3. Wel gemiste premies = een % van je winst in het eerste jaar en de administratie doe ik er gratis bij.

 

 

 

 

Workshops voor duurzame bedrijven

Leve De Economie is een sociale onderneming die inzet op het creëren van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen.
Het fundament van LDE is om mijn kennis, ervaring en expertise te delen met anderen die dezelfde visie hebben rond duurzaam en ethisch omgaan met planet, profit en people. 

Welke vormingen zitten er in het aanbod?

 •  Voor starters die inzetten op duurzaamheid: leren netwerken via netwerkevents.
 •  Voor gevorderde leidinggevenden en ondernemers: competentie- en talentgericht werken in jobs zonder diploma
 •  Voor sociaal ondernemers: op vraag voor zowel sociaal ondernemers als non-profitorganisaties die willen evolueren

Met wat ik verdien wil ik LDE uitbouwen tot een laagdrempelig aanspreekpunt voor iedere ondernemer die maatschappelijk verantwoord wil ondernemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zetten zonder subsidies. Meer informatie?

Valerie Baert voerde haar onderzoek met de nodige invoeling in onze specifieke ondernemingssituatie binnen de sociale economie (1), inbreng van toepasselijke analyseschema’s en methodieken (2) en correcte afspraken o.m. naar tijdsbesteding (3). Het tijdsbestek werd zeer efficiënt ingevuld. Er werd gebruik gemaakt van beschikbare documenten, waar mogelijk.

De oplijsting en documentering van uit het rapport volgende actiepunten biedt praktisch nut voor de verdere beleidsvoering én operationele werking op de werkvloer.

De oplevering is geen ‘gesneden brood’ maar ook geen algemeen receptenboekje. De suggesties die volgen uit de doorlichting zijn voldoende op maat van onze ondernemingspraktijk.

Peter Dauwe

Afgevaardigd bestuurder , coördinator, Steunpunt welzijn vzw

Contacteer me

0472 48 04 61

2 + 14 =